കേരള സർവകലാശാല മാർച്ച് 6ന് നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിെവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

പരീക്ഷാത്തീയതി

ഫെബ്രുവരി 24ന് നടത്താനിരുന്ന അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി.ആർക്ക്. സപ്ലിമെന്ററി (2008 സ്‌കീം) ഹിസ്റ്ററി ഒാഫ് ആർക്കിടെക്ചർ നാലിന്റെ പരീക്ഷ മാർച്ച് 16ന് നടത്തും. പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിനോ സമയക്രമത്തിനോ മാറ്റമില്ല.

പ്രാക്ടിക്കൽ

ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി.പി.എ. (വോക്കൽ) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ മാർച്ച് 8 മുതൽ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത കോളേജിൽ വച്ച് നടത്തും.

നവംബറിൽ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്‌സി. ബോട്ടണി ആൻഡ്‌ ബയോടെക്‌നോളജി കോഴ്‌സിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ കൈതപ്പറമ്പിൽ കെ.വി.വി.എസ്. കോളേജിൽ മാർച്ച് 5, 9 തീയതികളിൽ നടത്തും. ബി.എസ്‌സി. ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ്‌ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോബയോളജി കോഴ്‌സിന്റെ കോർ - ബയോകെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ മാർച്ച് 10നും വൊക്കേഷണൽ മൈക്രോബയോളജി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 8, 9 തീയതികളിലും എരമല്ലിക്കര ശ്രീ അയ്യപ്പ കോളേജിലും നടത്തും.

അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി.ടെക്. (2008 സ്‌കീം) സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ’പ്രാക്ടിക്കൽ സർവേയിങ്‌-രണ്ട് ’ ’കോൺക്രീറ്റ് ലാബ്’ എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ മാർച്ച് 5ന് തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ (സി.ഇ.ടി.) വച്ച് നടത്തും.

പരീക്ഷാകേന്ദ്രം

മാർച്ച് 19ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റർ ബി.ബി.എ. (വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം - 2018 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷകൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പരീക്ഷാകേന്ദ്രമായി അപേക്ഷിച്ചവർ തിരുവനന്തപുരം ഗവ. സംസ്‌കൃത കോളേജിലും കൊല്ലം പരീക്ഷാകേന്ദ്രമായി അപേക്ഷിച്ചവർ കൊല്ലം എസ്.എൻ.കോളേജിലും പരീക്ഷ എഴുതണം.

പരീക്ഷാഫീസ്

മാർച്ച് 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആറാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്.എസ്./സി.ആർ. ബി.എ./ബി.എസ്‌സി./ബി.കോം. (റെഗുലർ 2018 അഡ്മിഷൻ, സപ്ലിമെന്ററി 2015, 2016, 2017 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടി. പിഴകൂടാതെ മാർച്ച് 5 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

മാർച്ച് 29ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എഡ്. സ്‌പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (ഐ.ഡി.) റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴകൂടാതെ മാർച്ച് 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഏപ്രിൽ 28 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ (ബി.ഡെസ്. - ഫാഷൻ ഡിസൈൻ) രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ് സെമസ്റ്റർ ഏപ്രിൽ/മേയ് 2021 ബിരുദ പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴകൂടാതെ മാർച്ച് 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.