കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടാം വർഷ വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ ബിരുദ (റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്-2011 അഡ്മിഷൻ മുതൽ) ഏപ്രിൽ 2021 പരീക്ഷകളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താം.

പരീക്ഷാഫലം

സർവകലാശാല പഠനവകുപ്പുകളിലെ മുന്നാം സെമസ്റ്റർ (റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി), നവംബർ 2020 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എം.സി.എ., എം.ബി.എ., എം.എസ്‌സി. എൻവയൺമെന്റൽ സയൻസ്/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എം.എ. ഇക്കണോമിക്സ്/അപ്ലൈഡ് ഇക്കണോമിക്സ്/മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേണലിസം/ഹിന്ദി പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പകർപ്പിനും ജൂലായ് 29-ന്‌ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. എം.എ.മലയാളം/ ട്രൈബൽ ആൻഡ് റൂറൽ സ്റ്റഡീസ്/ഹിസ്റ്ററി/ മ്യൂസിക്, എം.എസ്‌സി. അപ്ലൈഡ് സുവോളജി/ ഫിസിക്സ്/ കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പകർപ്പിനും ജൂലായ് 30-ന്‌ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുവരെ അപേക്ഷിക്കാം.

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെയും സെന്ററുകളിലെയും അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.എ./ എം.സി.എ. ലാറ്ററൽ എൻട്രി (നവംബർ 2020) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പകർപ്പിനും ഓഗസ്റ്റ് ആറിനു വൈകുന്നേരം അഞ്ചുവരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഒന്നും മൂന്നും സെമസ്റ്റർ ബി.എ. (സ്പെഷ്യൽ - നവംബർ 2019) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പകർപ്പിനും ജൂലായ് 29-ന്‌ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

ഹാൾടിക്കറ്റ്

ജൂലായ് 23-ന് ആരംഭിക്കുന്ന സർവകലാശാല പഠനവകുപ്പിലെ ആറാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.എ. (റഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി), മേയ് 2021 പരീക്ഷകളുടെയും ഒന്നാംസെമസ്റ്റർ ബി.എഡ്. (റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്), നവംബർ 2020 പരീക്ഷകളുടെയും ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

ടൈംടേബിൾ

ജൂലായ് 28-ന് ആരംഭിക്കുന്ന അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെയും സെന്ററുകളിലെയും നാലാംസെമസ്റ്റർ എം.ബി.എ. (ഏപ്രിൽ 2021) പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

പ്രയോഗിക/വാചാ പരീക്ഷകൾ

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ സെമസ്റ്റർ പോസ്റ്റ്‌ ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കൗൺസലിങ് സൈക്കോളജി (പി.ജി.ഡി.സി.പി.) (റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി), മേയ് 2020 പരീക്ഷയുടെ പ്രായോഗിക/ വാചാ പരീക്ഷകൾ ജൂലായ് 27-ന് തൃക്കരിപ്പൂർ ഫാപ്പിൻസ് കമ്യൂണിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ മാനേജ്‌മെന്റിലും 29, 30 തീയതികളിൽ തളാപ്പ് ഹൃദയാരാം കമ്യൂണിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് കൗൺസലിങിലും നടത്തും. രജിസ്റ്റർചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

പ്രാക്ടിക്കൽ മാർക്ക്

ആറാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ.(ഏപ്രിൽ 2021) പ്രാക്ടിക്കൽ/ പ്രൊജക്ട്‌ വൈവ പരീക്ഷകളുടെ മാർക്ക് ജൂലായ് 16 മുതൽ 22 വരെ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം.