:കൊച്ചി ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കുസാറ്റ്) സ്‌കൂൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം നടത്തുന്ന ‘ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒട്ടോമേഷൻ ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്‌സ്’ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്‌സ് ജനുവരി ഒൻപതിന് ആരംഭിക്കും. ഡ്രൈവുകൾ, വാൽവുകൾ, വിവിധയിനം കട്രോളുകൾ എന്നിവയിൽ വിശദമായ പഠനാവസരവും സർഫസ് റഫ്‌നെസ് ടെസ്റ്റർ, പ്രൊഫൈൽ പ്രൊജക്ടർ, സ്‌ട്രെയിൻ മെഷർമെന്റ്, വൈബ്രേഷൻ അനാലിസിസ് സോഫ്റ്റ്‌വേർ എന്നിവയിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയവും കോഴ്‌സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നാല് ആഴ്ച ദൈർഘ്യമുള്ള പരിശീലനത്തിന് മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്‌ട്രിക്കൽ/ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ അനുബന്ധ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഡിഗ്രിയോ ഡിപ്ലോമയോ ഉള്ളവർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ജി.എസ്.ടി. ഉൾപ്പെടെ 11,800 രൂപയാണ് ഫീസ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9496215993, bijuncusat@gmail.com, www.cusat.ac.in