സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. 2019 പ്രവേശനം ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എസ്‌സി. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നവംബര്‍ 2019 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യ നിര്‍ണയത്തിന് ഏപ്രില്‍ 17 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ. അറബിക് നവംബര്‍ 2019 പരീക്ഷയുടേയും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിന് ഏപ്രില്‍ 12 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയ ഫലം

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഡ്. ജൂലായ് 2020 പരീക്ഷയുടേയും ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ബി.എ., ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ലോ (ഹോണര്‍) നവംബര്‍ 2019 പരീക്ഷകളുടെയും ഒന്നാംസെമസ്റ്റര്‍ എം.ബി.എ. ജനുവരി 2020 പരീക്ഷയുടെയും പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

2015 മുതല്‍ പ്രവേശനം രണ്ടാംസെമസ്റ്റര്‍ എം.ആര്‍ക്. ജൂലായ് 2020 റഗുലര്‍, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകള്‍ക്കും ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ആര്‍ക്ക്. 2020 പ്രവേശനം ജനുവരി 2021 റഗുലര്‍പരീക്ഷയ്ക്കും 2016 മുതല്‍ 2019 വരെ പ്രവേശനം ജനുവരി 2021 സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയ്ക്കും പിഴ കൂടാതെ ഏപ്രില്‍ 12 വരേയും 170 രൂപ പിഴയോടെ 17 വരേയും ഫീസടച്ച് 18 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

സ്പെഷ്യല്‍ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയം

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എഡ്. നവംബര്‍ 2019 പരീക്ഷയുടെയും നാലാംസെമസ്റ്റര്‍ ഏപ്രില്‍ 2019 പരീക്ഷയുടെയും പ്രത്യേക പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിന് ഏപ്രില്‍ എട്ടുവരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടും ചലാന്‍ റസീതും അനുബന്ധ രേഖകളും ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, റീവാല്വേഷന്‍ ബ്രാഞ്ച്, പരീക്ഷാഭവന്‍, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ്, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി.ഒ.- 673635 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ 13-ന് മുമ്പായി സമര്‍പ്പിക്കണം. മുമ്പ് അപേക്ഷിച്ചവര്‍ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.