ജനുവരി 17-ന് തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാംവര്‍ഷ അദീബി ഫാസില്‍ പ്രിലിമിനറി ഏപ്രില്‍ 2021 റഗുലര്‍, സപ്ലിമെന്ററി, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകളുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ പി.ജി. സി.യു.സി.എസ്.എസ്. സപ്ലിമെന്ററി, സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. റഗുലര്‍, സപ്ലിമെന്ററി, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നവംബര്‍ 2021 പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴകൂടാതെ 27 വരെയും 170 രൂപ പിഴയോടെ 31 വരെയും ഫീസടച്ച് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

കോവിഡ് സ്‌പെഷ്യല്‍ പരീക്ഷ

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ രണ്ടുവര്‍ഷ ബി.എഡ്. ഡിഗ്രി ഏപ്രില്‍ 2021 റഗുലര്‍, സപ്ലിമെന്ററി കോവിഡ് സ്‌പെഷ്യല്‍ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് തുടങ്ങും.

പരീക്ഷാകേന്ദ്രം

മൂന്ന്, അഞ്ച് സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ടെക്. നവംബര്‍ 2020 സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങള്‍ സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍.

എന്‍.എസ്.എസ്. യൂണിറ്റ് രൂപവത്കരണം

സര്‍വകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലുള്ള ബി.എഡ്. കോളേജുകളില്‍ 2022-23 വര്‍ഷത്തെ എന്‍.എസ്.എസ്. യൂണിറ്റ് രൂപവത്കരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നിര്‍ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാഫോം സര്‍വകലാശാലാ എന്‍.എസ്.എസ്. വിഭാഗത്തിന്റെ nss@uoc.ac.in എന്ന ഇ-മെയിലിലും എന്‍.എസ്.എസ്. പ്രോഗ്രാം കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ക്ക് സ്‌പീഡ്പോസ്റ്റ് വഴിയും സമർപ്പിക്കണം. വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍.

ഐ.ഇ.ടി.-കോഷന്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിതരണം

സര്‍വകലാശാലാ എൻജിനിയറിങ് കോളേജ് 2017-21 ബാച്ചിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കോഷന്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ്, ടി.സി., സി.സി. എന്നിവ 17 മുതല്‍ 21 വരെ കോളേജില്‍നിന്ന്‌ വിതരണംചെയ്യും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കുടിശ്ശികകള്‍ തീര്‍ത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ സഹിതം നിര്‍ദിഷ്ട അപേക്ഷാഫോം പൂരിപ്പിച്ച് കോളേജ് ഓഫീസില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കണം. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഹാജരാകാത്തവരുടെ കോഷന്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക സര്‍വകലാശാലാഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കും. ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയക്രമവും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും വെബ്സൈറ്റില്‍.