വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിനു കീഴില്‍ ബിരുദ കോഴ്സുകളുടെ 2019 പ്രവേശനം രണ്ടാംവര്‍ഷം മൂന്ന്, നാല് സെമസ്റ്റര്‍ ട്യൂഷന്‍ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തവര്‍ 100 രൂപ പിഴയോടെയും 2018 പ്രവേശനം മൂന്നാംവര്‍ഷം അഞ്ച്, ആറ്‌ സെമസ്റ്റര്‍ ട്യൂഷന്‍ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തവര്‍ 500 രൂപ പിഴയോടെയും 16-ന് മുൻപ്‌ ഓണ്‍ലൈനായി അടയ്ക്കണം. ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്ക് വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റില്‍.

പരീക്ഷ

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ സി.ബി.സി.എസ്.എസ്.-പി.ജി. മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ. മലയാളം വിത് ജേണലിസം നവംബര്‍ 2020 പരീക്ഷ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിള്‍ പ്രകാരം ഒമ്പതിന് തുടങ്ങും.

2013 മുതല്‍ പ്രവേശനം ഒന്നാംവര്‍ഷ ബി.പി.എഡ്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഏപ്രില്‍ 2020 റഗുലര്‍, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകള്‍ 19-ന് തുടങ്ങും.

പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയ ഫലം

നാലാംസെമസ്റ്റര്‍ എം.എ. ഇംഗ്ലീഷ് ഏപ്രില്‍ 2020 പരീക്ഷയുടെ പ്രത്യേക പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പരീക്ഷാഫലം

സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ. സോഷ്യോളജി നവംബര്‍ 2019 പരീക്ഷയുടെയും സി.യു.സി.എസ്.എസ്. ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് ടൂറിസം ആന്‍ഡ് ഹോസ്‌പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് നവംബര്‍ 2019 പരീക്ഷയുടെയും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.