മുട്ടാർ : മുട്ടാർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ നാലുതോട് (അഞ്ചാം വാർഡ്) വാർഡിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്നുപേർ മത്സരരംഗത്ത്.

നാമനിർദേശപ്പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാനദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സി.പി.എം. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നാമനിർദേശപ്പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ഷാജി, കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നാമനിർദേശപ്പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്ന സജ്ജു ചാക്കോ എന്നിവരാണു പത്രിക പിൻവലിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 11-നു രാവിലെ ഏഴുമുതൽ വൈകീട്ട് ആറുവരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.

ഓഗസ്റ്റ് 12-നു രാവിലെ പത്തിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

മത്സരരംഗത്തുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി, പാർട്ടി, ചിഹ്നം എന്ന ക്രമത്തിൽ ചുവടെ:

ആന്റണി( സി.പി.എം. സ്വത.) കുട

എൻ.ജി. ശജീന്ദ്രൻ (ബി.ജെ.പി.) താമര

സണ്ണി മാമൻ (ഐ.എൻ.സി.) കൈ