വിവേക അനീഷ്, ജിഷ്ണു പി.കുമാർ, ആർ. അഞ്ജന, ആർ. അഞ്ജലി, ഗാഥ ജി.പിള്ള, നന്ദന കൃഷ്ണൻ, എ.എസ്. അതുല്യ, സ്നേഹ പ്രദീപ്, അഞ്ജന രാജേഷ്, ശ്രുതി മനോജ്, ബിപിൻ, ജെ. ആരോമൽ, ബി. ആദിത്യ, ജെ. അനുജ, വൈശിഖ, അരുന്ധതി, കൃഷ്ണവേണി, ആർ. ശ്രീതു.(എസ്.എച്ച്.വി. ഹൈസ്‌കൂൾ, കാരയ്ക്കാട്) അർച്ചനാ പ്രകാശ്, ആര്യ എസ്. നായർ, അമീഷ എൽസ ബിജു, അനുപമ അജി, എസ്. അശ്വതി, കെ.എസ്. ക്രിസ്റ്റീന സുനു, എസ്. ലക്ഷ്മി നന്ദന, പൂജ ആർ. നായർ, എ. ആദിദേവ്, എസ്. അഖിൽ. (ജോൺ മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്‌കൂൾ, കോടുകുളഞ്ഞി)