ചേർത്തല : ചേർത്തല ടൗൺ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് 3,14,300 രൂപ നൽകി. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. രാജഗോപാലും സെക്രട്ടറി ബി. വിനോദും ചേർന്ന് നിയുക്ത എം.എൽ.എ. പി. പ്രസാദിനു തുക കൈമാറി.

ചേർത്തല: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് ചേർത്തല സഹകരണ അർബൻ സൊസൈറ്റി മൂന്നുലക്ഷം രൂപ നൽകി.

നിയുക്ത എം.എൽ.എ. പി. പ്രസാദിന് തുകയുടെ ചെക്ക് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ.ആർ. ബാബുരാജ് കൈമാറി. ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി മധുസൂദനൻ നമ്പൂതിരി, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ പി.എസ്. ഗോപി, ആനന്ദരാജ്, സുധാകരൻ, സുരേശ്വരി, സുധാമണി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.