ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ചാരുംമൂട് കെ.സി.നായര്‍ സ്മാരക പെന്‍ഷന്‍ ഭവന്‍: പെന്‍ഷനേഴ്‌സ് യൂണിയന്‍ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ.സി.നായര്‍ ചുനക്കരയുടെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം 10.00

വഴുവാടി കിരാതൻകാവ് ശിവക്ഷേത്രം: സപ്താഹയജ്ഞം. പ്രഭാഷണം 12.00, 5.30, അന്നദാനം 1.00