ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പള്ളിപ്പാട് മണക്കാട്ട് ദേവീക്ഷേത്രം: ഉത്സവം, ശ്രീഭൂതബലി 8.00, കലശ പൂജ 9.00

ചേർത്തല ഉഴുവ പുതിയകാവ് ദേവിക്ഷേത്രം: ദേവിഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം ആറാം ദിവസം

ചേർത്തല ഇലഞ്ഞാംകുളങ്ങര ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം നാലാം ദിവസം

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം ഹാൾ: തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ 10.30

വ്യാസപുരം ശ്രീമഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം: ആര്യാട് പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തുതല മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉദ്ഘാടനം.10.00

അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം: സപ്താഹം പ്രസാദമൂട്ട് 12.30

കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപനസമിതി പറവൂർ യൂണിറ്റ്: വ്യാപാരഭവൻ ശിലാസ്ഥാപനം 9.00

ആലപ്പുഴ രാമവർമ ഓഡിറ്റോറിയം: ഓൾ ഇന്ത്യ എൽ.ഐ.സി.ഏജന്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ-വാർഷിക സമ്മേളനം 9.30

പേരിശ്ശേരി പഴയാറ്റിൽ ദേവീക്ഷേത്രം: കളമെഴുത്തും പാട്ടും വൈകീട്ട് 7.00 കുട്ടമ്പേരൂർ കുന്നത്തൂർ ദുർഗാദേവിക്ഷേത്രം: 18-ാമത് ദേവീഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം എട്ടാംദിവസം മൃത്യുഞ്ജയഹോമം 11.00

കാവാലം പള്ളിയറക്കാവ് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം: നവാഹയജ്ഞം നവഗ്രഹപൂജ 10.00