കൊയിലാണ്ടി: മത്സ്യക്കൃഷിയിൽ പുതിയ പരീക്ഷണം വിജയിപ്പിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് ഷൈജുവും വീട്ടുകാരും. പുളിയഞ്ചേരി നെല്ലൂളിത്താഴയിൽ കുന്നുമ്മൽ ഷൈജുവിന്റെ കൊഞ്ച് കൃഷി വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞദിവസം തുടങ്ങി.

സാധാരണ മത്സ്യക്കൃഷിയിൽനിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി. മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള പുഴയിൽനിന്ന് ടാങ്കറിൽ വെള്ളമെത്തിച്ചാണ് വീട്ടുപറമ്പിൽ കൃത്രിമ കുളമൊരുക്കിയത്.

വനാമി ഇനത്തിലുള്ള കൊഞ്ച് 90-ദിവസംകൊണ്ട് വിളവെടുപ്പിന് പാകമായി. ഒരു കിലോയ്ക്ക് 50 എണ്ണം മതി. കിലോയ്ക്ക് 500 രൂപയാണ് വില. പത്തുമീറ്റർ വ്യാസമുള്ളതാണ് കുളം. വിളവെടുപ്പ് അടുത്ത ദിവസവും തുടരും.

വീട്ടുപറമ്പിലെ കുളത്തിൽ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ആദ്യം ശുദ്ധജലമത്സ്യക്കൃഷി. വിവിധയിനം മത്സ്യത്തെ വളർത്തി വലുതാക്കിയെങ്കിലും പൂർണമായി വിളവെടുക്കാനായില്ല. കുളത്തിൽ പാറയും മഞ്ചയുമുള്ളതിനാൽ കുറേയെണ്ണം കുളത്തിൽ ബാക്കിയായി.

പിന്നീട് കൊഞ്ചുകൃഷിയെന്ന ആശയമുദിച്ചു. അതിന് പുഴവെള്ളം വേണം. വീട്ടുപറമ്പിൽ കൃത്രിമമായി നിർമിച്ച കുളത്തിൽ പുഴവെള്ളം നിറച്ചു. പുഴയിൽ നിന്ന് ടാങ്കറിൽ വെള്ളമെത്തിക്കാൻ വലിയ ചെലവ് വന്നു. കൊണ്ടുവന്ന പുഴവെള്ളം മൂന്നു തവണയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഒടുവിൽ ജൂൺ 20-ന് ആദ്യവിളവെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾക്കകം മീൻ വിറ്റുതീർന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിളവെടുപ്പാണിപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.

ഷൈജുവിന്റെ പ്രധാന ജോലി മത്സ്യക്കൃഷിയല്ല. നാട്ടിൽ ഏറെ തിരക്കുള്ള ഇലക്‌ട്രീഷ്യനാണ്. ജോലിത്തിരക്കൊഴിഞ്ഞ നേരത്താണ് മത്സ്യക്കൃഷി പരീക്ഷണം.

വീട്ടുകാരുടെ പൂർണ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ അനായാസമായി, വിനോദമായി മത്സ്യക്കൃഷി തുടരാനാണ് ഷൈജുവിന്റെ തീരുമാനം.