ബെഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഗവേഷണ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അര്‍ക്ക സാവി എന്ന മെച്ചപ്പെട്ട റോസിനം വികസിപ്പിച്ചു. സങ്കര റോസിനമായ ഇതിന്റെ പൂക്കള്‍ക്ക് പര്‍പ്പിള്‍ കലര്‍ന്ന പിങ്ക് നിറമാണ്.

പൂക്കള്‍ കുലകളായുണ്ടാവും. കട്ട്ഫ്‌ളവര്‍ വ്യവസായത്തിന് അനുയോജ്യമായ അര്‍ക്കസാവി ഒരേക്കറില്‍ നിന്ന് 30 ടണ്‍ പൂക്കള്‍ വരെ പ്രതിവര്‍ഷം വിളവ് നല്‍കുന്നു. പൂക്കള്‍ 5-6 ദിവസം പുതുമയോടെ ഇരിക്കും. ഫോണ്‍: 080-23086100