വീട്ടുമുറ്റത്ത് റംബുട്ടാന്‍ മരം കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷമായി പൂവിടുന്നു. പക്ഷേ, കായുണ്ടാകുന്നില്ല. ചിലര്‍ പറയുന്നു ആണ്‍മരമാണെന്ന്. അങ്ങനെയുണ്ടോ ? 

റംബുട്ടാനില്‍ ആണ്‍-പെണ്‍ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ്. ആണ്‍ -പെണ്‍ മരങ്ങളുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും പെണ്‍ മരങ്ങളേ കായ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിത്തുമുളച്ചുണ്ടാകുന്ന തൈകള്‍ കൃഷിക്ക് നന്നല്ല. പകരം നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ബഡ് ചെയ്ത തൈകള്‍ വേണം കൃഷി ചെയ്യാന്‍.

ഇത്തരം തൈകളായാല്‍ നട്ട് മൂന്നാംവര്‍ഷം മുതല്‍ പുഷ്പിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് നല്ല പരിചരണം നല്‍കിയാല്‍ ആറു മുതല്‍ എട്ടുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഉയര്‍ന്നതോതില്‍ വിളവ് നല്‍കാന്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. മരങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ 40 അടി അകലമാണ് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ചത്.

ജൈവകൃഷിയോട് നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്ന വിളയാണ് റംബുട്ടാന്‍. ബഡ് തൈകള്‍ നട്ടുവളര്‍ത്തുക എന്നതേയുള്ളു ഇതിനു പരിഹാരം.

Content Highlights: Tips to grow Rambutan