മമ്പാട്: ബീമ്പുങ്ങല്‍, ഇപ്പൂട്ടിങ്ങല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒന്‍പതുമുതല്‍ ആറുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.