മഞ്ഞുമലകളും പെന്‍ഗ്വിനുകളും നിറഞ്ഞ ഭൂമിയിലൂടെ തെക്കേ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പല്‍യാത്ര. ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ജീവിതം 3Aകള്‍ അടങ്ങിയതാണ്. Attitude, Art, Addition. യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ മാനസിക അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിരിക്കും. യാത്ര ഒരു കലയാണ്. അത് ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയണം. യാത്ര ഒരു അഡിക്ഷന്‍ ആണ്. അല്‍പ്പമായി 3അകള്‍ ആസ്വദിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാനും. വര്‍ഷങ്ങളായി ഭൂമിയുടെ തെക്കെ അറ്റത്ത് എത്തണമെന്ന അത്യാഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സില്‍ കയറി കൂടിയിട്ട്. വടക്ക് ആര്‍ട്ടിക്കിന്റെ ഇങ്ങേ കര നോര്‍വ്വെ വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. 2012 ആഗസ്ത് മാസത്തില്‍ ആര്‍ട്ടിക് യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ....