മഞ്ഞു പുതഞ്ഞ ഉയരങ്ങളിലൂടെ നാതുലാ ചുരം കടന്ന് സോന്‍ഗ് മൊ തടാകവും ബാബാമന്ദിറും കണ്ട് ചൈനീസ് കവാടം വരെ. സ്ഥലങ്ങളുടെ അതിരുകള്‍ കണ്ടെത്തി അതിനുമപ്പുറത്ത് എന്തെല്ലാമെന്ന് ചോദിച്ചറിയുക കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ കൗതുകങ്ങളില്‍ ചിലതായിരുന്നു. വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള വിസ്തൃതമായ പറമ്പിന്റെ അതിരുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന തോടിനരികില്‍ നിന്ന് ഒരേ സ്‌കൂളില്‍ പഠിച്ചിരുന്ന തോമസിന്റെ വീട് കാണുമ്പോള്‍ അപരിചിതമായ മറ്റൊരു ലോകം കാണുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. ആ കാലത്തു തന്നെ കൊല്ലംങ്കോടിനടുത്തുള്ള ഗോവിന്ദപുരത്തെ ബന്ധു വീട്ടില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ അതിനുമപ്പുറത്തേയ്ക്ക് രണ്ടു മിനിറ്റ് നടന്നാല്‍ അന്യസംസ്ഥാനമാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ആശങ്ക തോന്നി. പിന്നെ വളരെ കാലത്തിനു ശേ ....