ലോകവനിതാദിനത്തില്‍ ചിമ്മിനിയുടെ കാഴ്ചകളിലേയ്ക്ക് ഒരു ട്രെക്കിങ്. കൂട്ടിന് കേരളത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വനിതകളും ഓര്‍മ്മകളില്‍ വീണ്ടും ആ കുട്ടിക്കാലം. ക്ലാസ് മുറികളുടെ വിരസതയ്ക്കിടയില്‍ ആഹ്ലാദപ്പെരുമഴയായെത്തുന്ന പഠനയാത്രകള്‍. മുന്‍പു കണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കു തന്നെയാവും യാത്ര. എന്നാലും വീണ്ടും പോകും. കാഴ്ചകള്‍ക്കപ്പുറം സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള കുറേ നല്ല നിമിഷങ്ങളാണ് ആ യാത്രകള്‍ സമ്മാനിച്ചത്. തിരക്കൊഴിഞ്ഞ പാതയിലൂടെ കാര്‍ ചിമ്മിനിയിലേയ്ക്കു നീങ്ങുമ്പോള്‍ പഠനയാത്രയ്ക്കു പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടേതു പോലെയായിരുന്നു മനസ്സ്. പരിഭ്രമം, ആഹ്ലാദം, ആവേശം. കേരളത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നെ ....