നമ്മളെ കാടുമായി തൊടുവിപ്പിക്കുന്ന ചില വിരലുകള്‍ ഉണ്ട്. അത്യപൂര്‍വമായ വന്യജീവികളുടെയും സസ്യജാലങ്ങളുടെയും ആവാസ ഇടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവര്‍. വനശോഷണത്തെക്കുറിച്ചും അന്യം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജന്തു-സസ്യജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നവര്‍. കാടിന് ചേരാത്തത് ചേര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ 'അരുതേ...' എന്നു വേദനിക്കുന്നവര്‍. വന്യശുദ്ധിയോടെ നില്ക്കുന്ന ഇവരെ നാം പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവരാണ് കാടിന്റെ യഥാര്‍ഥ കാവലാള്‍... പെരിയാര്‍ കാടുകളിലൂടെയുള്ള അലച്ചിലുകളില്‍ വാച്ചര്‍ കണ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായ്‌പ്പോഴും കാടുപോലെത്തന്നെ എന്നില്‍ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. ക ....