വിവാഹം

കല്പറ്റ: മണിയങ്കോട് കൃഷ്ണാനിവാസില്‍ കെ. ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടിയുടെയും (പപ്പന്‍) വത്സലയുടെയും മകള്‍ ആതിരയും പുഴമുടി വാവാടി രജില്‍ നിവാസില്‍ രാഘവന്‍ നായരുടെയും സത്യഭാമയുടെയും മകന്‍ രജിലും വിവാഹിതരായി.