ഖാദിഭവന്‍ ഇന്ന് തുറക്കും

Posted on: 23 Dec 2012കല്പറ്റ: കാനറാബാങ്കിന് സമീപമുള്ള ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ്ഭവന്‍ ഞായറാഴ്ച പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

Tags:    Wayanad District News.  വയനാട്‌ . Kerala. കേരളം

More News from Wayanad