ഷട്ടില്‍ ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

വൈത്തിരി: ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം എം.വി. ശ്രേയാംസ്!കുമാര്‍ എം.എല്‍.എ. ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. ബി.ആര്‍.ജി.എഫ്. ഫണ്ട് 22 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച്

» Read more