ജോഗിയുടെ സ്വപ്നം ചോര്‍ന്നൊലിക്കാത്ത വീട്

ആദിവാസികളുടെ ദുരിതം നേരില്‍ കാണണമെങ്കില്‍ തിരുനെല്ലി കൊല്ലിമൂലയിലെ കോളനികളില്‍ കയറിയിറങ്ങിയാല്‍ മതി.കാളനിയിലെ ജോഗിതന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.

» Read more