കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളി

തരിയോട്: പത്താംമൈലിന് സമീപം ചെകുത്താന്‍തോട്ടിലും കാവുംമന്ദം മുസ്‌ലിം പള്ളിക്കുസമീപവും കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളി. വൈത്തിരി തരുവണ റോഡിന്റെ പാര്‍ശ്വഭാഗത്തുള്ള

» Read more