കൃഷ്ണഗിരി ക്രിക്കറ്റ് ആവേശത്തില്‍

കൃഷ്ണഗിരി: വയനാട് കൃഷ്ണഗിരി സ്‌റ്റേഡിയത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മത്സരത്തിനും ആവേശം ഒട്ടും കുറവുണ്ടായില്ല. നിരവധി പേരാണ് മത്സരം കാണാനെത്തിയത്.

» Read more