മടക്കിമല 'അപകടവളവി'ല്‍ സുരക്ഷാഭിത്തി

മടക്കിമല: അപകടംപതിവായ മടക്കിമല പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ വളവില്‍ സുരക്ഷാഭിത്തി നിര്‍മാണം തുടങ്ങി. കൊടും വളവായ ഇവിടെ നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെടുകയും

» Read more