ഉറുമ്പിക്കര മലമുകളില്‍ ഒരു രാത്രി

കോട്ടയം ഇടുക്കി അതിര്‍ത്തിയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉറുമ്പിക്കര, ഓഫ് റോഡിങ്ങിനും ടെന്റ് ക്യാംപിങ്ങിനും യോജിച്ച സ്ഥലമാണ്. #TRAVELVLOG #Urumbikkara #Travel

Posted by Mathrubhumi on Tuesday, 12 December 2017
SHOW MORE

 

SHOW MORE
SHOW MORE
SHOW MORE
SHOW MORE
SHOW MORE
SHOW MORE
SHOW MORE
SHOW MORE
SHOW MORE
SHOW MORE
SHOW MORE
SHOW MORE
SHOW MORE