വിവാഹം

RX + RK

വിവാഹം

ആളൂർ: മാളിയേക്കൽ ജോണിയുടെയും സോഫിയുടെയും മകൾ നവ്യയും കറുകുറ്റി പെരേപ്പാടൻ വീട്ടിൽ പരേതനായ ജോർജിൻറെയും മേരിയുടെയും മകൻ നൈജോയും വിവാഹിതരായി.

ചൊവ്വന്നൂർ: പാരീസ്‌ റോഡ്‌ അരിയന്നൂർ അപ്പുക്കുട്ടൻ മോഹനന്റെയും പ്രസന്നയുടെയും മകൻ വിജയും തിരൂരങ്ങാടി കക്കാട്‌ പാറയിൽ പരേതനായ രാജന്റെയും ശോഭനയുടെയും മകൾ ശ്രീഷ്‌മയും വിവാഹിതരായി.