അദാലത്ത്

Posted on: 23 Dec 2012കാറളം:പരീക്ഷാഭവന്റെ കീഴില്‍ നടത്തിവരുന്ന എസ്.എസ്.എല്‍.സി., ടി.ടി.സി. മറ്റു യോഗ്യതാ പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്‍ വന്നിട്ടുള്ള പിഴവുകള്‍ തിരുത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ പരീക്ഷാഭവന്‍ ജനവരി 5ന് അദാലത്ത് നടത്തുന്നു. ജനനതീയതി, മേല്‍വിലാസം, മതം, ജാതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ തിരുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ അദാലത്തില്‍ സ്വീകരിക്കും. കാറളം ഹൈസ്‌കൂളില്‍നിന്ന് എസ്.എസ്.എല്‍.സി. കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് ഇതിനുള്ള അപേക്ഷകളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

More News from Thrissur