പാര്‍ക്കാടി പൂരം: കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പില്‍ 48 ആനകള്‍

സംഗമം അവിസ്മരണീയമായി അഞ്ഞൂര്‍: ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് നടന്ന കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പ് പാര്‍ക്കാടി പൂരത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കി. 180 വാദ്യകലാകാരന്മാര്‍ അണിനിരന്ന

» Read more