അപകടത്തിനിടയാക്കിയത് വൈദ്യുതിവകുപ്പിന്റെ അശ്രദ്ധ

മണ്ണുത്തി: കൊഴുക്കുള്ളിയില്‍ വൈദ്യുതിക്കരാര്‍ജീവനക്കാരായ മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ചതിന് കാരണമായത് വൈദ്യുതിവകുപ്പിന്റെ അശ്രദ്ധ. പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നയിടത്ത്

» Read more