വാഹനങ്ങള്‍ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് വില്‌പന: വന്‍ റാക്കറ്റ് പിടിയില്‍

തൃശ്ശൂര്‍: സംസ്ഥാനത്ത് വാഹനങ്ങള്‍ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പണയം വെയ്ക്കുകയും വില്പന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വന്‍ റാക്കറ്റിനെ ഷാഡോ പോലീസ്

» Read more