മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മുറിയൊഴിപ്പിച്ചു: രക്തസാമ്പിളെടുക്കുന്നത് വരാന്തയിലിരുന്ന്‌

മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്: ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ നെഞ്ചുരോഗാസ്​പത്രിയില്‍ രക്തസാമ്പിളെടുക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുറി മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഒഴിപ്പിച്ചു.

» Read more