മഴ വരുന്നു, അല്‌പം കരുതലാവാം

തൃശ്ശൂര്‍: മഴക്കാലമെത്തുകയായി, പതിവുപോലെ ദുരിതങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കുമായി. വെള്ളക്കെട്ട്, മണ്ണിടിച്ചില്‍, മതിലിടിച്ചില്‍, കടല്‍ക്ഷോഭം, തീരമിടിച്ചില്‍,

» Read more