കേച്ചേരിയില്‍ തടസ്സമാകുന്ന വൈദ്യുതിത്തൂണുകള്‍ നീക്കാന്‍ സാധ്യത

കേച്ചേരി: ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് താത്കാലിക പരിഹാരമായി കുന്നംകുളം സി.ഐ. കൃഷ്ണദാസ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച നാലു വൈദ്യുതത്തൂണുകള്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത

» Read more