വിവാഹം

ഇരിഞ്ചയം: കുശര്‍കോട് ശ്രീനിലയത്തില്‍ അനില്‍കുമാറിന്റെയും എസ്.ഉഷയുടെയും മകള്‍ അഭിരാമിയും പൂവത്തൂര്‍ വി.പി. നഗര്‍ മനുമന്ദിരത്തില്‍ ബി.മണിക്കുട്ടന്റെയും കെ.ഷീജയുടെയും മകന്‍ എം.മനുവും വിവാഹിതരായി.