കേബിളിടാന്‍ റോഡ് കുഴിച്ചു: പൈപ്പ് ലൈന് തകര്ന്നു

നെയ്യാറ്റിന്കര: ദേശീയപാതയില് ടി. ബി. ജങ്ഷന് സമീപം ടെലിഫോണ് കേബിളിന് വേണ്ടി കുഴിയെടുക്കുമ്പോള് കുടിവെള്ള പൈപ്പ് തകര്ന്നു. ആവര്ത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പൈപ്പ്‌ലൈന്

» Read more