ഭക്തിയുടെ നിറവില്‍ കൈമനം മഠം; അമൃതോത്സവത്തിന് ഭക്തജന തിരക്ക്‌

തിരുവനന്തപുരം: കൈമനം മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തില്‍ നടക്കുന്ന അമൃതോത്സവത്തിന് വന്‍ ഭക്തജന തിരക്ക്. അമ്മയെ കാണാനും അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനുമായി ആയിരക്കണക്കിന്

» Read more