അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങുന്നു: ആറ്റിങ്ങല്‍ ബൈപ്പാസിന് സാധ്യതയേറി

ആറ്റിങ്ങല്‍: ദേശീയപാതാവികസനം സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങിയതോടെ ആറ്റിങ്ങല്‍ ബൈപ്പാസിനുളള സാദ്ധ്യതയേറി. ദേശീയപാതയുടെ വീതി 45 മീറ്ററാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനമന്ത്രിസഭായോഗം

» Read more