പരിശോധനയില്ല: മലയോര മേഖലയില്‍ വ്യാജ ചികിത്സകര്‍ കൂടുന്നു; ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ പിടിയിലായത് രണ്ടുപേര്‍

വെള്ളറട: മലയോര ഗ്രാമങ്ങള്‍ വ്യാജഡോക്ടര്‍മാരുടെ താവളങ്ങളായി മാറുന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കാര്യമായ പരിശോധനകള്‍ ഇല്ലാത്തത് ഇവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സുഗമമാക്കുന്നുവെന്ന്

» Read more