മരച്ചീനി കൃഷിയില്‍ സി.ടി.സി.ആര്‍.ഐയുടെ പങ്ക് നിര്‍ണായകം: മുഖ്യമന്ത്രി.

കഴക്കൂട്ടം: മരച്ചീനികൃഷി ലാഭകരമാക്കുന്നതില്‍ കേന്ദ്രകിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പങ്ക് നിര്‍ണായകമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

» Read more