ഇന്നത്തെ പരിപാടി

വര്‍ക്കല ഗുരുവരുള്‍ സ്റ്റഡിസര്‍ക്കിളിന്റെ ഗുരുവരുള്‍ പഠനക്ലാസ്. വര്‍ക്കല മൈക്രോണ്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍. 3.00.

പാലിയോട് പി.ആര്‍.എസ്. കോളേജ് ഓഫ് എന്‍ജിനീയറിങ്ങിലെ മെക്കാനിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രകാശനം സി.കെ.ഹരീന്ദ്രന്‍ എം.എല്‍.എ. കോളേജ് സെമിനാര്‍ ഹാള്‍ 2.30ഓലത്താന്നി തിരുഹൃദയ ദേവാലയത്തില്‍ ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം 6.00