ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കോണ്‍ഗ്രസ് ചെമ്മരുതി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജന്മശതാബ്ദി കുടുംബസംഗമം. ഉദ്ഘാടനം കെ.മുരളീധരന്‍ എം.എല്‍.എ. തച്ചോട് ജങ്ഷന്‍. 3.30.