മലകയറാം ലോകപൈതൃക തീവണ്ടിയില്‍

യാത്ര വിനോദമാകുമ്പോള്‍ കാഴ്ച ഉത്സവമാവുകയാണ്. പൂക്കളും അരുവികളുമായി പ്രകൃതി മാടിവിളിക്കുന്നു. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ അവിടങ്ങളിലെ വിരുന്നുകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് കാഴ്ചതേടിയുള്ള ഈ യാത്ര നീലഗിരിക്കുന്നുകളെ വലംവെച്ച് ചൂളംവിളിച്ചും പുകതുപ്പിയും പര്‍വതനിരകളിലേക്കൊരു...


( Page 1 of 1 )


MathrubhumiMatrimonial