പൂരക്കാഴ്ചകള്‍

ആളും ആരവവും ആനയും നിറഞ്ഞ വര്‍ണാഭമായ പൂരമാണ് തൃശ്ശൂരിലേത്. തൃശ്ശൂര്‍ പൂരത്തിന്റെ കാഴ്ചകള്‍ പകര്‍ത്തി മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം. ചിത്രങ്ങള്‍ സനൂപ്. കെ

IMG_8118.JPG
IMG_8069 (1).JPG
IMG_8073.JPG
IMG_8077.JPG
IMG_8082.JPG
IMG_8084.JPG
IMG_8087.JPG
IMG_8092.JPG
IMG_8102.JPG