ആറന്മുളവള്ളസദ്യ ആദ്യദിനം എത്തിയത് 17 പള്ളിയോടങ്ങള്‍

ആറന്മുള: വള്ളസദ്യയുടെ വഴിപാടിന്റെ തുടക്കദിനമായ വ്യാഴാഴ്ച ഭഗവാന്റെ വഴിപാടില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ പമ്പയുടെ ഓളപ്പരപ്പിലൂടെ പതിനേഴ് പള്ളിയോടങ്ങളാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ട്പാടി

» Read more