പെരുന്തേനരുവി ടൂറിസം പദ്ധതി: ആദ്യ രണ്ടുഘട്ടങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി, ഉദ്ഘാടനം വൈകുന്നു

റാന്നി: പെരുന്തേനരുവി ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ രണ്ടുഘട്ടങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. 4 കോട്ടേജുകള്‍, അരുവിയിലേക്കിറങ്ങാനുള്ള നടപ്പാത, ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്,

» Read more