പന്തളത്ത് മോഷണ പരമ്പര; ജനം ഭീതിയില്‍

പന്തളം: ഒരേ പ്രദേശത്തുതന്നെ മിനുട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തില്‍ മോഷണം നടത്തുന്ന സംഘം പന്തളം നിവാസികളുടെ ഉറക്കംകെടുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പറന്തലില്‍ നാല്

» Read more