ചെറിയ പരീക്ഷണം; ചെറുതല്ലാത്ത വിജയം, ജില്ലയിലെ ആദ്യ ചെറുപയര്‍തോട്ടം വിളവെടുപ്പിന് കാലമായി

കടമ്പനാട്: ചെറിയ പരീക്ഷണം നടത്തി ചെറുതല്ലാത്ത വിജയം നേടിയ ചെറുപയര്‍ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് 'കൊയ്ത്തുത്സവ'മാക്കാനുള്ള ഉത്സാഹത്തിലാണ് കടമ്പനാട് തൂവയൂര്‍

» Read more