അല്ലയോ നഗരസഭേ.... അടൂരില്‍ 'കടലാസ് ഇടത്താവളമാണോ' ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌

അടൂര്‍: അടൂരില്‍ ഓരോ തീര്‍ഥാടനകാലത്തും ആയിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പന്മാരാണ് എത്തുന്നതെങ്കിലും ഇവര്‍ക്കായി ഒരു സൗകര്യവും ഇല്ല. അടൂരില്‍നിന്ന് ശബരിമല

» Read more