ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടു

പത്തനംതിട്ട: ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തിന് മന്ത്രി കെ.സി.ജോസഫ് തറക്കല്ലിട്ടു. പ്ലൂനിങ് ബോര്‍ഡ് നിര്‍ത്തലാക്കുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാര്‍

» Read more