നായശല്യം ഏറിയിട്ടും നടപടിയില്ല; പന്തളത്ത് പത്തോളംപേരെ പേപ്പട്ടി കടിച്ചു

പന്തളം: നായപിടിത്തം നിന്നതോടെ തെരുവുകളില്‍ നായയുടെ ശല്യമേറി. പേയിളകിയ നായ ശനിയാഴ്ച പന്തളം കവലയിലും പരിസരങ്ങളിലും പത്തോളംപേരെ കടിച്ചുപരിക്കേല്പിച്ചു.

» Read more