തെള്ളിയൂര്‍ക്കാവ് വാണിഭം: തിരക്കേറുന്നു

തെള്ളിയൂര്‍ക്കാവ്: പഴമയുടെ ഉത്സവപ്പറമ്പായ തെള്ളിയൂര്‍ക്കാവില്‍ വാണിഭത്തിന് തിരക്കേറി. പരമ്പരാഗത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കും സ്രാവിനും ആവശ്യക്കാര്‍ ഏറെ.

» Read more