ശൈവവെള്ളാള ഭാരവാഹികള്‍

Posted on: 23 Dec 2012നെന്മാറ: ശൈവവെള്ളാള നെന്മാറ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികള്‍: എം. രവിചന്ദ്രന്‍ (പ്രസി.), എന്‍. സുഭാഷ് (വൈ.പ്രസി.), എം. ശെല്‍വകുമാര്‍ (സെക്ര.), ആര്‍. മുരുകന്‍ (ജോ.സെക്ര.), എന്‍. മണിദാസ് (ഖജാ.)

More News from Palakkad