മരംവീണ് ഷൊറണൂര്‍-നിലമ്പൂര്‍ പാതയില്‍ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

വാടാനാംകുറുശ്ശി: റയില്‍വേട്രാക്കില്‍ മരംവീണ് തീവണ്ടിഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. കനത്തമഴയില്‍ ഷൊറണൂര്‍-നിലമ്പൂര്‍ പാതയില്‍ വാടാനാംകുറുശ്ശി റെയില്‍വേ

» Read more