ലക്ഷങ്ങള്‍ വെള്ളത്തിലായി; പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ച് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷന്‍ പദ്ധതികള്‍

പട്ടാമ്പി: കാര്‍ഷികമേഖലയെ സഹായിക്കാന്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ ചെലവിട്ട് നിര്‍മിച്ച ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷന്‍ പദ്ധതികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അവതാളത്തിലാവുന്നു. ഇതോടെ കര്‍ഷകര്‍

» Read more