ആഘോഷ കൊട്ടകയായി കോട്ടമൈതാനം...

പാലക്കാട്: കൊട്ടും പാട്ടും തോരണവും പൂക്കളും വര്‍ണക്കൊടികളും... നാടിന്റെ സ്വപ്‌നം സത്യമായത് ഉത്സവച്ഛായനിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തില്‍. കോട്ടമൈതാനത്ത് വൈകീട്ട്

» Read more