സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുമായി കോവൈ കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടം തുറന്നു

കോയമ്പത്തൂര്‍: വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അപായസൂചന നല്‍കുന്ന അലാറം കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ചു. പ്രദേശത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക്

» Read more