അട്ടപ്പാടിയില്‍ വീണ്ടും മാവോവാദി പോസ്റ്ററുകള്‍

അഗളി: അട്ടപ്പാടിയിലെ കള്ളമല, ഒമ്മല പ്രദേശങ്ങളില്‍ മാവോവാദി പോസ്റ്ററുകള്‍. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് പോസ്റ്ററുകള്‍ പതിച്ചതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ബസ് കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രത്തിലും

» Read more