മഴ ചതിച്ചു; പച്ചക്കറിവില പൊള്ളുന്നു

പാലക്കാട്: ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വില 24ല്‍നിന്ന് 40ലേക്ക്. തക്കാളി 15ല്‍നിന്ന് 36ലേക്ക്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 20ല്‍നിന്ന് ഇരട്ടിയായി. ഇഞ്ചി 30 രൂപയില്‍ നിന്ന് 60-ലേക്കൊരു

» Read more