കാല്‍പ്പന്തുകളിയുടെ ആരവമില്ല; മൈതാനം പൂട്ടുകണ്ടമായി

പാലക്കാട്: കാല്‍പ്പന്തുകളിയുടെ ആരവങ്ങളും ആവേശവും 25 വര്‍ഷത്തിലേറെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മുനിസിപ്പല്‍ സ്റ്റേഡിയം പൂട്ടുകണ്ടം പോലെ... കിടങ്ങുകളും

» Read more