മണ്ണെടുപ്പിന് അനുമതി; കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിരിക്കയാണെന്ന് ജിയോളജിവകുപ്പ്‌

പാലക്കാട്: മണ്ണുമാഫിയ ഭൂമിയെ കുളംതോണ്ടുമ്പോള്‍ നിബന്ധനകള്‍െവച്ച് മണ്ണെടുക്കാമെന്ന് വീണ്ടും സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉദാരത. അനധികൃത മണ്ണുഖനനം വ്യാപകമായ പാലക്കാട്ട്

» Read more