സംസ്ഥാന ശാസ്‌ത്രോത്സവം: കണ്ണൂരിന് മുന്‍തൂക്കം

Posted on: 28 Nov 2012കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനസ്‌കൂള്‍ ശാസ്‌ത്രോത്സവത്തിന്റെ ആദ്യദിനം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയ്ക്ക് മുന്‍തൂക്കം. ശാസ്ത്രമേള, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള എന്നിവയിലാണ് കണ്ണൂരിന്റെ മുന്നേറ്റം. ഗണിതശാസ്ത്രമേളയില്‍ കോഴിക്കോടാണ് മുന്നില്‍. പ്രവൃത്തിപരിചയ മേളയുടെ ഫലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ശാസ്ത്രമേളയില്‍ 67 പോയന്റോടെ കണ്ണൂരും പാലക്കാടും ഒപ്പമാണ്. ഗണിതശാസ്ത്രമേളയില്‍ കണ്ണൂര്‍ 168 പോയന്റോടെ മൂന്നാംസ്ഥാനത്താണ്. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേളയില്‍ 35 പോയന്റുമായി കണ്ണൂര്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനത്താണ്.

ശാസ്ത്രമേളയില്‍ 59 പോയന്റോടെ മലപ്പുറമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ഗണിതശാസ്ത്രമേളയില്‍ 164 പോയന്‍േറാടെ പാലക്കാട് രണ്ടാംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേളയില്‍ 33 പോയന്റുള്ള കൊല്ലം രണ്ടാംസ്ഥാനത്താണ്. മത്സരഫലത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍: www.schoolsathrolsavam.in.
Tags:  Mathrubhumi Newspaper Edition. Kerala, India, Asia, World News. Malayalam

 

 

 

 

 

  »>   News in this Section
http://whos.amung.us/stats/readers/ufx72qy9661j/