പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ജൂലായില്‍ നടന്ന അഖിലേന്ത്യാ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റില്‍ പങ്കെടുത്ത ട്രെയിനികള്‍ക്ക് എഴുത്ത് പരീക്ഷയില്‍ റീ-കൗണ്ടിങ്ങിന് നിര്‍ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കണം. തോറ്റുപോയ വിഷയത്തിന് പത്ത് രൂപയും വിജയിച്ച വിഷയത്തിന് 25 രൂപയുമാണ് ഫീസ്. റീ-കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി 0230-എല്‍ ആന്‍ഡ് ഇ-00800-അദര്‍ റസീപ്റ്റ്‌സ്-88-അദര്‍ ഐറ്റംസ് എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ ഫീസിനത്തില്‍ ഒടുക്കണം. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ചെലാന്‍ സഹിതം ഡിസംബര്‍ ഏഴിന് മുന്‍പ് ഗവണ്‍മെന്റ്/ പ്രൈവറ്റ് ഐ.ടി.ഐ. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കണം. അപേക്ഷകളുടെ മാതൃക ഗവണ്‍മെന്റ്/ പ്രൈവറ്റ് ഐ.ടി.ഐകളില്‍ നിന്നും www.det.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും.

02-Sep-2015