ഡെറാഡൂണ്‍: ഗംഗാ നദിയെ ജീവനുള്ള സത്തയായി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചു. ഒരു മനുഷ്യന് നല്‍കുന്ന എല്ലാ നിയമ പരിരക്ഷ ഗംഗയ്ക്കും നല്‍കാനുള്ള നടപടിയുടം ഭാഗമാണ് ഈ നീക്കം.  ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയിൽ നദിപോലൊരു സത്തയ്ക്ക് ഈ പരിഗണന കോടതി നല്‍കുന്നത്.  

പുണ്യനദിയായ ഗംഗയെ മലിനമാക്കുന്നവർക്ക്  മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നന്നതിന് തുല്യമായ ശിക്ഷ നല്‍കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഗംഗാ ശുചീകരണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമായി സര്‍ക്കാര്‍ ഗംഗ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ബോര്‍ഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

കഴിഞ്ഞ മാസം നദിയെ മാലിന്യ മുക്തമാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റയും ഉത്തരാഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാരിന്റെയും വിഫല ശ്രമങ്ങളെ കോടതി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. സരസ്വതി നദിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഗംഗാ ശുചീകരണത്തില്‍  കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു. തലമുറകള്‍ക്കായി ഗംഗയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സമാനമായ നിയമം നേരത്തെ ന്യൂസിലാൻഡ് പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കിയിരുന്നു. 145 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വാങ്ങനോയ് നദിയെ ജീവനുള്ള സത്തയായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് നിയമം പാസാക്കിയത്. നിയമം മൂലം ഈ പരിരക്ഷ ലഭിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ നദിയാണ് വാങ്ങനോയ്.