പാത്ത് ബ്രേക്കിങ് മൂവി ഓഫ് ദ ഇയര്‍2011 പുരസ്‌കാരം ആര്‍ക്ക്?

സാള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പര്‍
ചാപ്പാക്കുരിശ്
ട്രാഫിക്
ബ്യൂട്ടിഫുള്‍