ന്യൂഡല്‍ഹി: റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പണനയം ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. ബുധനാഴ്ചത്തെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ റിപ്പോ നിരക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 5.7 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞ്‌ മൂന്നു വർഷത്തെ താഴ്ചയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഉണർവുണ്ടാക്കാൻ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ആർ.ബി.ഐ.ക്കു മുന്നിൽ ശക്തമായ സമ്മർദമുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരും വ്യവസായ കൂട്ടായ്മകളും നിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യക്കാരാണ്. 

പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുന്നതാണ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആർ.ബി.ഐ.യെ പിന്നോട്ടുവലിക്കുന്നത്. ചില്ലറവില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം ഓഗസ്റ്റിൽ 3.36 ശതമാനമായി ഉയർന്നിരുന്നു. ജൂലായിൽ ഇത് 2.36 ശതമാനമായിരുന്നു. 

പഴം-പച്ചക്കറി വിലകൾ ഉയരുന്നതാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം. ഇന്ധനവില കൂടി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും മാസങ്ങളിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഇനിയും കൂടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. 

ബാങ്കുകൾക്ക് ആർ.ബി.ഐ. വായ്പ നൽകുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്ന പലിശയായ റിപ്പോ നിരക്ക് ഓഗസ്റ്റിൽ കാൽ ശതമാനം കുറച്ച് ആറു ശതമാനത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഏഴു വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കാണ് ഇത്. ഇത് കാൽ ശതമാനം കൂടിയെങ്കിലും കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് വ്യവസായ മേഖലയുടെ ആവശ്യം.