ന്യൂഡല്‍ഹി: രൂപയുടെ മൂല്യം ആറര മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് പതിച്ചു.

രാവിലെ മൂല്യത്തില്‍ നേരിയ ഉണര്‍വുണ്ടായെങ്കിലും താമസിയാതെ 0.40 ശതമാനം നഷ്ടത്തിലായി. 2017 മാര്‍ച്ച് 15ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരമായ 65.75ആണ് ഡോളറിനെതിരെ ഇപ്പോള്‍ രൂപയുടെ മൂല്യം. 

ബാങ്കുകള്‍, ഇറക്കുമതിക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കിടയില്‍ ഡോളറിന്റെ ഡിമാന്‍ഡ് വര്‍ധിച്ചതും ഓഹരി വിപണിയിലെ തളര്‍ച്ചയുമാണ് രൂപയെ ബാധിച്ചത്. 

തുടര്‍ച്ചയായി ഇത് ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടം. ഈ മാസം ഇതുവരെ വിദേശ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 7,000 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള ഓഹരികളാണ് വിറ്റൊഴിഞ്ഞത്. 

രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും മാന്ദ്യത്തെ മറികടക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും സൂചികകളെ തളര്‍ത്തി.