ന്യൂഡല്‍ഹി: 2015-16 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില്പനയില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചത് 34 ശതമാനം അധിക വരുമാനം.

സിഎജി പുറത്തുവിട്ട പഠനത്തിലാണ് 2015-16വര്‍ഷത്തില്‍ മുന്‍സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്രയും വരുമാനം കൂടുതലായി ലഭിച്ചെന്ന കണക്കുകളുള്ളത്.

2013-14 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയായി 1.69 ലക്ഷം കോടിയാണ് സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചത്. 2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷമാകട്ടെ ഇത് 2.87 ലക്ഷം കോടിയായി വര്‍ധിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്. 

പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍, സിഗരറ്റ്, ഗുഡ്ക തുടങ്ങിയവയുടെ വില്പനയില്‍നിന്നാണ് കൂടുതല്‍ വരുമാനവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷങ്ങളിലായി പെട്രോളിന്റെ എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി 1.2 രൂപ വര്‍ധിപ്പിച്ച് 8.95 രൂപയാക്കിയിരുന്നു. ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസലിന്റെ ഡ്യൂട്ടി 1.46 രൂപ വര്‍ധിപ്പിച്ച് 7.96 രൂപയുമാക്കിയിരുന്നു. 

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ ക്രൂഡ് വില കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ നികുതി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തത്.