പച്ചക്കറിച്ചന്ത

Posted on: 23 Dec 2012കാരാട്: വാഴയൂര്‍ സ്വാശ്രയ കര്‍ഷക സമിതിയും വി.എഫ്.പി.സി.കെയും ചേര്‍ന്ന് കാരാട് പച്ചക്കറിച്ചന്ത തുടങ്ങി. പൊതുവിപണിയേക്കാളും 20 ശതമാനം വിലക്കുറവിലാണ് പച്ചക്കറികള്‍ വില്പന നടത്തുന്നതെന്നും സ്വാശ്രയ കര്‍ഷകസമിതി ഭാരവാഹികള്‍ പറഞ്ഞു. ചന്ത വി.എഫ്.പി.സി.കെ. ജില്ലാ മാനേജര്‍ ഹരീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്നതായിരിക്കും പച്ചക്കറിച്ചന്ത.

More News from Malappuram