വിശുദ്ധ വാരാചണത്തിനു തുടക്കം; ഓശാനത്തിരുനാള്‍ ആഘോഷിച്ചു

പൂക്കോട്ടുംപാടം: വിശുദ്ധ വാരാചരണത്തിനു തുടക്കംകുറിച്ച് ക്രൈസ്തവര്‍ കുരുത്തോലത്തിരുനാള്‍ ആഘോഷിച്ചു. ദേവാലയങ്ങളില്‍ കുരുത്തോല പ്രദക്ഷിണം, കുര്‍ബാന

» Read more