കോണ്‍ക്രീറ്റ് അടര്‍ന്ന് കുഴിയായി കുറ്റിപ്പുറം പാലം ഭീഷണിയില്‍

കുറ്റിപ്പുറം: ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള കുറ്റിപ്പുറം പാലം സുരക്ഷാഭീഷണിയില്‍. പാലത്തിന് മുകളിലെ കോണ്‍ക്രീറ്റുകള്‍ അടര്‍ന്ന് രൂപപ്പെട്ട കുഴികളാണ്

» Read more