പ്രതീക്ഷകള്‍ കെടുത്തി മഹാളി പടരുന്നു

കരുവാരകുണ്ട്/പുളിക്കല്‍: വിപണിയിലെ നേട്ടം മുന്നില്‍ക്കണ്ട് കൃഷിയിറക്കിയവരുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ കെടുത്തി മഹാളി രോഗം പടരുന്നു. അടയ്ക്ക, കൊക്കോ, നാളികേരം

» Read more