രണ്ടാനച്ഛന്റെയും രണ്ടാനമ്മയുടെയും കൂടെയുള്ള കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കും മന്ത്രി

പെരിന്തല്‍മണ്ണ: രണ്ടാനച്ഛന്റെയും രണ്ടാനമ്മയുടെയും കൂടെ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ ജീവിതസാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വരികയാണെന്ന്

» Read more