ദേശീയ ഗെയിംസിനെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ മലപ്പുറവും

ജില്ലയില്‍ 840 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍നിന്നും കൂട്ടയോട്ടം മലപ്പുറം: ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ജനവരി 20 ന് നടക്കുന്ന 'റണ്‍ കേരള റണ്‍' കൂട്ടയോട്ടത്തില്‍

» Read more