ബോട്ടുകള്‍ തിരിച്ചെത്തി; വലനിറയെ കിളിമീനുകളുമായി

പൊന്നാനി: 47 ദിവസത്തെ ട്രോളിങ് നിരോധനംകഴിഞ്ഞ് കടലിലിറങ്ങിയ മീന്‍പിടിത്ത ബോട്ടുകള്‍ക്ക് കിളിമീന്‍ (പുതിയാപ്ലൂകോര) ചാകര. പൊന്നാനി ഹാര്‍ബറില്‍നിന്നുപോയ

» Read more