ആഢ്യന്‍പാറ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി: പരീക്ഷണപ്രവര്‍ത്തനം ഇന്ന്‌

നിലമ്പൂര്‍: ജില്ലയിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുതപദ്ധതിയായ ആഢ്യന്‍പാറയില്‍ പരീക്ഷണപ്രവര്‍ത്തനം വ്യാഴാഴ്ച നടത്തും. മന്ത്രി ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും

» Read more