ദുര്‍വിനിയോഗം തടഞ്ഞാല്‍ കേരളത്തില്‍ വൈദ്യുതി മിച്ചം : മന്ത്രി ആര്യാടന്‍

ചിറ്റൂര്‍: വൈദ്യുതി ദുര്‍വിനിയോഗംചെയ്യുന്നത് തടയാനായാല്‍ വൈദ്യുതിമിച്ച സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമെന്ന് മന്ത്രി ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. വണ്ടിത്താവളത്ത്

» Read more