പെരുവയല്‍ പ്രദേശത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമം

വേളം: പെരുവയല്‍, പരപ്പില്‍മുക്ക് പ്രദേശങ്ങളില്‍ സമൂഹദ്രോഹികളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം. പെരുവയലിനു സമീപമുള്ള പാല്‍കടവില്‍ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലെ കല്‍വിളക്കുകള്‍

» Read more