സി.ഡി.എസ്സുമായുള്ള തര്‍ക്കം: ഇ-ഷോപ്പ് പൂട്ടിക്കാന്‍ ശ്രമം

കോഴിക്കോട്: സി.ഡി.എസ്സുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഒയിറ്റി റോഡ് സിറ്റി സ്റ്റാന്‍ഡിലെ ഇ-ഷോപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. കോര്‍പ്പറേഷന്‍

» Read more