ആര്‍ക്കും വേണ്ടാത്ത എന്‍.ഐ.ടി. സ്റ്റേഡിയം

കോഴിക്കോട്: നഗരത്തില്‍ കായികമത്സരങ്ങള്‍ക്ക് വേദിയില്ലാതെ നട്ടംതിരിയുമ്പോള്‍ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമടങ്ങിയ ഒരു മൈതാനം നാഥനില്ലാതെ കാടുപിടിച്ച് നശിക്കുന്നു.

» Read more