പട്ടയവിതരണം സമയത്തിന് പൂര്‍ത്തിയാക്കും മന്ത്രി അടൂര്‍ പ്രകാശ്‌

കല്പറ്റ: അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിനുശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടയവിതരണം സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്ന് റവന്യൂമന്ത്രി അടൂര്‍ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. വയനാട്

» Read more