അശാസ്ത്രീയമായ റോഡ് നിര്‍മാണം: വാണിമേലില്‍ വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറി

വാണിമേല്‍: അശാസ്ത്രീയമായ റോഡ് നിര്‍മാണംമൂലം ചാമപ്പാലം ഭാഗത്ത് നിരവധി വീടുകള്‍ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഭൂമിവാതുക്കല്‍ ടൗണില്‍ റോഡ് വെള്ളത്തിനടിയിലായി.

» Read more