തലമുറകളുടെ സംഗമം: ആവേശമായി രാഹുല്‍

കോഴിക്കോട്: ഗ്രൂപ്പുപോരിന് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള. കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാനസമ്മേളനം കോണ്‍ഗ്രസ്സിനുള്ളിലെ തലമുറകളുടെ സംഗമമായി. കെ.എസ്.യു.വിലൂടെയും

» Read more