വിവാഹം

ബ്രഹ്മമംഗലം: കാഥികന്‍ ബ്രഹ്മമംഗലം രവിയുടെയും സുവര്‍ണയുടെയും മകന്‍ അനുരാധും ഏനാദി കാരിക്കാട്ടുകുഴിയില്‍ പാര്‍ത്ഥന്റെയും തുളസിയുടെയും മകള്‍ നിഷയും വിവാഹിതരായി.

മണിമല: കുന്നും ഭാഗം വരമ്പകത്ത് വി.എസ്.ഹരിദാസിന്റെയും തങ്കമ്മ ഹരിദാസിന്റെയും മകന്‍ സജിത്തും ഇടുക്കി തൂക്കുപാലം പൊയ്കവിള പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ രവീന്ദ്രന്‍ പിള്ളയുടെയും മിനിയുടെയും മകള്‍ അഞ്ജനയും വിവാഹിതരായി.