പൊതുസ്ഥലത്ത് മാലിന്യംതള്ളിയാല്‍ നടപടി; നിരീക്ഷണക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

കോട്ടയം: പൊതുസ്ഥലത്ത് മാലിന്യം തള്ളുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുന്നതിനായി നിരീക്ഷണക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ആലോചിക്കുന്നതായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍

» Read more