വേമ്പനാടിന്റെ കരുത്തില്‍ നെഹ്‌റു ട്രോഫിക്ക് ആനാരി ഒരുങ്ങുന്നു

കുമരകം: നീരണിഞ്ഞ അഞ്ചാം വര്‍ഷം ആനാരി പുത്തന്‍ചുണ്ടന്‍ നെഹ്‌റു ട്രോഫിക്കെത്തുന്നത് വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കുമരകത്തിന്റെ കരുത്തില്‍. 2011ല്‍ രൂപീകൃതമായ

» Read more