ജില്ലയില്‍ ഇനി അഞ്ചു ബാറുകള്‍ മാത്രം; കോട്ടയത്ത് ഒന്ന്, കുമരകത്ത് നാല്്‌

കോട്ടയം: ഹൈക്കോടതിവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജില്ലയില്‍ താഴ് വീഴുന്നത് പതിനാറു ബാറുകള്‍ക്കു കൂടി. അഞ്ചു ബാറുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഇനി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകുക

» Read more