ചാവറയച്ചന്റെ കബറിടത്തിങ്കല്‍ മള്ളിയൂര്‍ പരമേശ്വരന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന

മാന്നാനം: മള്ളിയൂര്‍ പരമേശ്വരന്‍ നമ്പൂതിരി മാന്നാനം ആശ്രമദേവാലയത്തിലെ ചാവറയച്ചന്റെ കബറിടം സന്ദര്‍ശിച്ച് പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തി. ജാതിമതഭേദമില്ലാതെ

» Read more