കൊല്ലം ഹാര്‍ബറില്‍ വള്ളങ്ങള്‍ അടുപ്പിക്കാന്‍ കളക്ടര്‍ ഇടപെടണം

കൊല്ലം: ഹാര്‍ബറില്‍ എത്തുന്ന വള്ളങ്ങള്‍ ലാന്‍ഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് അടിയന്തരമായി കളക്ടര്‍ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പുത്തന്‍തുറ

» Read more