പുന്നല കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് 19 ലക്ഷം അനുവദിച്ചു

പത്തനാപുരം: ലക്ഷങ്ങള്‍ മുടക്കി പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങുകയും ലക്ഷ്യം കാണാതെ മാസങ്ങള്‍ക്കകം പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചുപോവുകയും ചെയ്ത പുന്നല മൈക്കണ്ണാ-നെല്ലിമുരുപ്പ്-ചെമ്പ്രാമണ്‍

» Read more