പൂച്ചെണ്ടിനും ഷാളിനും വിട; സമ്മേളനത്തിന് എത്തിയവരെ ആദരിച്ചത് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് നല്‍കി

പരവൂര്‍: സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെുടത്തവര്‍ക്ക് പൂച്ചെണ്ടും ഷാളും തലപ്പാവുമൊക്കെ നല്‍കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു. പകരം വിശിഷ്ടവ്യക്തികളെ വേദിയില്‍ ആദരിച്ചിരുത്തിയപ്പോള്‍

» Read more