സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിയാല്‍ കേരളത്തിന് എയിംസ്‌കേന്ദ്രമന്ത്രി നഡ്ഡ

കൊല്ലം: സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിയാല്‍ കേരളത്തില്‍ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉടന്‍ നടപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജഗത് പ്രകാശ് നഡ്ഡ. ആരോഗ്യം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള

» Read more