വിവാഹസമ്മാനമായി കൃഷ്ണരാജിന് സിവില്‍ സര്‍വീസ്‌

കൊല്ലം: വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ നടത്തവേ കൃഷ്ണരാജിന് വിവാഹസമ്മാനമായി ആദ്യം കിട്ടിയത് സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷയിലെ 614ാം റാങ്ക്. പൂവറ്റൂരിലെ ഡോ. രേണുരാജിന്റെ

» Read more