വഴി നന്നാക്കും; ചരക്കുവണ്ടി വിടില്ല അച്ചന്‍കോവിലില്‍ ഹര്‍ത്താല്‍ പിന്‍വലിച്ചു

അച്ചന്‍കോവില്‍: അലിമുക്ക് റോഡിലെ കൂടുതല്‍ തകര്‍ന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ ഉടന്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുമെന്ന ഉറപ്പില്‍ അച്ചന്‍കോവിലിലെ ഹര്‍ത്താല്‍ രണ്ടാംദിവസം

» Read more