പി.ഡി.പി. അയിത്തം മറികടക്കാന്‍ പുറത്താക്കല്‍ നാടകം

കൊല്ലം: വിവാദങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വവും അവസാനനിമിഷം വരെ തുടര്‍ന്ന മേയര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകള്‍ ശേഷിക്കെ, പി.ഡി.പി. കൗണ്‍സിലറെ പാര്‍ട്ടി

» Read more