സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് പോലീസിന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല-ഡി.ജി.പി. ടി.പി.സെന്‍കുമാര്‍

കൊട്ടാരക്കര: കേരളത്തില്‍ സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് പോലിസിന്റെമാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ലെന്ന് ഡി.ജി.പി. ടി.പി.സെന്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ആശ്രയ നാടകോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള

» Read more