ദേശീയപാതയില്‍ വിളക്കുടിയിലെ സംരക്ഷണഭിത്തി പുനര്‍നിര്‍മിക്കുന്നു

കുന്നിക്കോട്: ദേശീയപാതയില്‍ വിളക്കുടി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിലെ തോടിനോട് ചേര്‍ന്ന സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ പുനര്‍നിര്‍മാണം തുടങ്ങി. സംരക്ഷണഭിത്തി

» Read more