ഇന്നത്തെ പരിപാടി

പോളയത്തോട് മുറിച്ചാലുംമൂട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രത്തില്‍ രോഹിണി ഉത്സവം 7.00

മണ്ണാത്തറ ഭദ്രാദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ തോറ്റംപാട്ട് വൈകീട്ട് 5.15

പനയം തൃപ്പനയം ക്ഷേത്രത്തില്‍ കെട്ടുകാഴ്ച വൈകീട്ട് 5.00

ഉമയനല്ലൂര്‍ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രത്തില്‍ ആനവാല്‍പ്പിടി 11.30

ചേരിക്കോണം ചെറുകുളത്തുകാവ് ഭദ്രാദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ പാലഭിഷേകം 9.00

പുന്തലന്താഴം പേരൂര്‍ മീനാക്ഷീക്ഷേത്രത്തില്‍ വിശേഷാല്‍ച്ചിറപ്പ് വൈകീട്ട് 6.30

മങ്ങാട് ശ്രീകുമാരപുരം ശീവേലിയെഴുന്നള്ളത്ത് 8.00

കൊച്ചുകൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ ചമയവിളക്ക് രാത്രി 7.30

പാല്‍ക്കുളങ്ങര ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ ഗാനമേള രാത്രി 9.30

കിളികൊല്ലൂര്‍ പുതിയകാവ് ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍! പൊങ്കാല 6.15

കിളികൊല്ലൂര്‍ കാവനാട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രത്തില്‍ ശ്രീഭൂതബലി 10.00

തോപ്പില്‍ക്കടവ് ജ്ഞാനക്ഷേത്രത്തില്‍ ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് നാച്വറല്‍ ഫാമിങ് പരിശീലന പരിപാടി. വൈകീട്ട് 5.30

ഉമ്മരി ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ വാര്‍ഷിേകാത്സവം 7.00