സ്വര്‍ണമെഡല്‍

Posted on: 23 Dec 2012ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജയില്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കുള്ള പരിശിലനത്തില്‍ സ്വര്‍ണമെഡല്‍ നേടിയ ഡി.സണ്ണി (അസി. ജയിലര്‍, തുറന്നജയില്‍ ചീമേനി)

More News from Kasargod