അങ്കണവാടികളില്‍ മാതൃസഭ നടത്തി

തൃക്കരിപ്പൂര്‍: നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതിയായ സ്‌നേഹ സ്​പര്‍ശത്തിന്റെ ഭാഗമായി നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക്

» Read more