ചെന്നംകുണ്ടില്‍ വീണ്ടും കാട്ടാനക്കൂട്ടം; കാര്‍ഷികവിളകള്‍ നശിപ്പിച്ചു

ബന്തടുക്ക: ചെന്നംകുണ്ടില്‍ വീണ്ടും കാട്ടാനക്കൂട്ടം കൃഷി നശിപ്പിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും പുലര്‍ച്ചെ ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങി ഇവിടെ വ്യാപകമായി കൃഷിനാശം

» Read more