എടനീര്‍ പാലത്തിന്റെ കൈവരി തകര്‍ന്നിട്ട് രണ്ടുവര്‍ഷം

ചെര്‍ക്കള: കൈവരിതകര്‍ന്ന എടനീര്‍ പാലം യാത്രക്കാരില്‍ ഭീതിയുണര്‍ത്തുന്നു. ചെര്‍ക്കളബദിയഡുക്ക സംസ്ഥാനപാതയില്‍ ബസ്സുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍

» Read more