പച്ചക്കറിവിത്ത് വിതരണം ചെയ്തു

Posted on: 23 Dec 2012കൂത്തുപറമ്പ്: മുതിയങ്ങ ശങ്കരവിലാസം യു.പി.സ്‌കൂളില്‍ മാതൃഭൂമി 'സീഡ്' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും പച്ചക്കറിവിത്ത് വിതരണംചെയ്തു. സ്‌കൂള്‍ തോട്ടത്തില്‍ പച്ചക്കറികൃഷി ആരംഭിച്ചു. സ്‌കൂള്‍ ലീഡര്‍ റാണിയ ജഹാന് വിത്തുപായ്ക്കറ്റ് നല്‍കി മുന്‍ പാട്യം കൃഷി ഓഫീസര്‍ സി.ചന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി.പി.സുധാകരന്‍ അധ്യക്ഷനായി. സി.വി.സുധാകരന്‍, എന്‍.റീന, പി.പി.പ്രമീള, ആര്‍.ബീന എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.

More News from Kannur