ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘടനയും ഡി.എം.ഒ.യും തമ്മിലുള്ള ശീതസമരം പ്രത്യക്ഷത്തിലേക്ക്‌

പള്‍സ് പോളിയോ പരിശീലനം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ബഹിഷ്‌കരിച്ചു കണ്ണൂര്‍: സര്‍ക്കാര്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘടനയായ കെ.ജി.എം.ഒ.എ.യും ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറും തമ്മിലുള്ള

» Read more