മൈലാട്ട് പട്ടുസാരികള്‍ക്ക് പ്രിയമേറുന്നു

കണ്ണൂര്‍: പയ്യന്നൂര്‍ ഖാദി കേന്ദ്രം ഓണത്തിന് വിപണിയിലിറക്കിയ മൈലാട്ട് പട്ടുസാരികള്‍ക്ക് പ്രിയമേറുന്നു. ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഓഫീസ് അങ്കണത്തില്‍

» Read more