ഇന്നത്തെ പരിപാടി

കണ്ണൂർ താണ റാസ് മാളിക: കേനന്നൂർ കൺസ്യൂമർ വെൽഫെയർ സർവീസ് സഹകരണസംഘം താണ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്ഘാടനം. 10.00

കണ്ണൂർ സ്റ്റാർ ഇൻ റസിഡൻസ്: കണ്ണൂർ മണ്ഡലംതല ഹജ്ജ് പഠന ക്ലാസും സ്വീകരണവും. 3.00

അഴീക്കോട് കൊട്ടാരത്തുംപാറ അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം: ഗണപതിഹോമം രാവിലെ 9.00

മുഴപ്പിലങ്ങാട് കൂറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം: ഭാഗവതപാരായണം. 6.00, പ്രസാദസദ്യ. 1.00, ദീപാരാധന

മുഴപ്പാല മാമ്പ വിളയാറോട്ട് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം: അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതിഹോമം.

തളാപ്പ് ഗോഡ്‌സ് ഓൺ കിഡ്‌സ് പ്രീ സ്കൂൾ: സംബോധ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ രാമായണമാസ പ്രഭാഷണം. 5.30

പള്ളിക്കുന്ന് കൂറുമ്പ ഭഗവതി കാവ്: കർക്കടകമാസ നടയരിപൂജ.

എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ: കേരളാ എൻ.ജി.ഒ. അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ സൗത്ത് ബ്രാഞ്ച് വാർഷികസമ്മേളനം. 10.00

കണ്ണൂർ സി.ഐ.ടി.യു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ്: കെ.എം.എസ്.ആർ.എ. ജില്ലാ സമ്മേളനം: ഉദ്ഘാടനം സി.ഐ.ടി.യു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മനോഹരൻ. 9.30