ഇന്നത്തെ പരിപാടി
കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീമാന്യമംഗലം വേട്ടയ്‌ക്കൊരുമകന്‍ സോമേശ്വരിക്ഷേത്രം ആധ്യാത്മികപ്രഭാഷണം വൈകു. 7.00.

കുഞ്ഞിമംഗലം വടക്കന്‍കൊവ്വല്‍ ഭഗവതിക്ഷേത്രം സംഗീതാര്‍ച്ചന. വൈകു. 7.00.

പള്ളിത്തറ അടുകുന്നുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രം ചൊവ്വവിളക്ക്. വൈകു. 7.00.

കണ്ടങ്കാളി കാരളി ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം ദീപാരാധന. 6.30 നിറമാല 7.30.

പയ്യന്നൂര്‍ നമ്പ്യാത്രക്കൊവ്വല്‍ ശിവക്ഷേത്രം. പുല്ലാങ്കുഴല്‍ 6.30, സംഗീതാര്‍ച്ചന.

കുന്നരു മൂകാംബികാക്ഷേത്രം ആധ്യാത്മികപ്രഭാഷണം. വൈകു. 7.00.

കരിവെള്ളൂര്‍ കാമാക്ഷിക്ഷേത്രം. നൊസ്റ്റാള്‍ജിയ 6.30.

പയ്യന്നൂര്‍ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം. ഭജന 6.00, പുല്ലാങ്കുഴല്‍ കച്ചേരി ജെ.എസ്.ജയന്ത് ചെന്നൈയും സംഘവും 7.00.

കൊക്കാനിശ്ശേരി മഠത്തുംപടി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം ലളിതാസഹസ്രനാമ പാരായണം രാവിലെ 6.30, ദേവീമാഹാത്മ്യ പാരായണം 7.30.